UPUTSTVO ZA MONTAŽU PVC LAMPERIJE

Za više informacija (postupak montaže po fazama sa slikama), posetite naše stranice klikom na link ispod:

POSTUPAK MONTAŽE - LEPLJENJEM

POSTUPAK MONTAŽE - NA VENTILISAN PROFIL

POSTUPAK MONTAŽE - NA METALNI PROFIL

Koristiti lamperiju samo za unutrašnje prostorije

  • Prvo treba montirati dodatke: početni profil, unutrašmji ugaoni profil ili spoljašnji ugaoni profil.
  • Ako je lamperijal za zid bliža plafonu, plafonski kalup treba pričvrstiti za gornju ivicu.
  • Umetnuti usku stranu prvog panela(lamperije) u žleb zateznog elementa(montažne lajsne). Proveriti da li je lamperija montirana savršeno uz završni površinski ugao pomoću libela i viska.
  • Fiksirati širu ivicu lamperiju za šinu koristeći samourezujući vijak.Umetnuti usku stranu druge lamperije u žleb druge lamperije. Proveriti da nema praznina između panela. Fiksirati lamperijul za šinu pomoću samourezujućeg vijka.
  • Poslednja lamperija mora biti skraćena po dužini od šire strane,6-8mm do centra zatežućeg elementa. Prvo umetnut lamperiju u žleb zatežućeg elementa a zatim ga umetnuti u žleb prethodne lamperije. Nije potrbno dodatno fiksiranje.
  • Ako želite kombinovati boje,koristite vezni profil.
  • Za montažu dodatne komponente na lamperije,montirajte dodatne montažne lajsne u zatezna mesta.
  • Na kraju montaže,zategnite podni kalup prema dole.
  • Prilikom sečenja lamperije i pomoćnih profila,koristite testeru sa sitnim zupcima.Nakon završetka montaže se preporučuje brisanje da bi se uklonilo statičko naelektrisanje.Uslovi skladištenja i tansporta

Ne preporučuje se skladištenje i transpor bez fabričkog pakovanja. Čuvati lamperiju na temperaturi
iznad 0°C i na udaljenosti od najmanje 1m od izvora toplpote.


Održavanje lamperije

Lamperija se može čistiti vodom i sapunom bez upotrebe abrazivnih sredstava za čišćenje. Ne koristite sredstva koja sadrže hlor,rastvorljiva jedinjenja i rastvore. Montaža lamperije se treba provoditi na temperaturi od najmanje 15°C . U slučaju čuvanja lamperije u hladnim uslovima, pre montaže materijal treba čuvati na toplom najmanje 12 sati. Ako je ambijentalna temperatura ispod 0°C ne treba čuvati duže od 48 sati.

123456file