Potreban alat i pribor  Faza 1 - Bušenje rupe za tiplu
01 02
Faza 2 - Postavljanje tiple  Faza 3 - Postavljanje ventilisanog profila
03   04
Izgled zida pre postavljanja lamperije  Prikaz ventilisanog profila
05   06
Faza 4 - Postavljenje PVC lamperije na ventilisan profil Prikaz postavljene PVC lamperije na ventilisan profil
07   08
Faza 5 - Postupak ukplapanje PVC lamperije Faza 6 - Postavljanje naredne PVC lamperije na ventilisan profil
09   10
videotogif_2018.12.03_10.48.45