PLUTA

Pluta je prirodni materijal. Drvo plute raste u mediteranskom podnevlju i to najvećim delom u Portugaliji, Španiji, Alžiru i Maroku.
Karakteristično je za plutu da u 1 cm3 plute ima oko 40 miliona ćelija, koje su međusobno povezane prirodnom smolom.

OSOBINE: 

■ Izuzetan je termoizolator ■ Antistatičan je
■ Propušta paru i vazduh
■ Lako se seče i kroji
■ Otporan je na vodu
■ Vek trajanja je neograničen
■ Teško sagoreva
■ Poseduje izuzetnu otpornost na vibracije
■ Sporo se ugljeniše
■ Nije plesnjiv, ne trune, ne napadaju ga insekti

Ako imate problema sa bukom u komšiluku, jer je preglasna, smeta Vam njihov zvuk telefona, televizije, stereo linija, klavira, govora... rešenje je upotreba i ugradnja industrijske plute.

Tehničke karakteristike

-koeficijent toplotne provodljivosti 0,0372 W·m -1·K-1
-koeficijent zvučne apsorpcije 0,05 – 0,25
-dinamički modul elastičnosti 600 x 10³ N/m²
-zvučna izolacija

-sloj od 3mm presovane plute smanjuje buku za 19 db

pluta tabelapluta