Termoizolacija


Termoizolacija podova
Termoizolacija zidova
Termoizolacija tavana

U cilju poboljšanja energetske efikasnosti zgrada i smanjenja energetskih potreba jedne države zbog:

 • ograničenosti prirodnih resursa ( nafte, gasa, čvrstih goriva ... ),
 • poštovanja Kyoto sporazuma,
 • sigurnosti distribucije energije ...

U državama EU, donet je niz zakonodavnih mera i direktiva, između ostalog i to:

 1. da zgrade za stanovanje moraju imati SERTIFIKAT pri gradnji, prodaji ili iznajmljivanju prostora,
 2. da objekti veći od 1000 m2, moraju imati SERTIFIKAT izložen na javnom mestu.

U interesu je, i pojedinca i društva, da se, izborom tehnologije, dođe do najveće energetske uštede.
Pod "kvalitetnim" izborom se podrazumeva:

 1. zaštita od spoljašnje temperature (kada je ona različita od željene temperature unutar prostora),
 2. zaštita od vlage tj. kondenzata (misli se na dobru paropropusnost).

Krediti za unapređenje energetske efikasnosti

Krediti za unapređenje energetske efikasnosti uz subvencionisanje kamate od strane Fonda za zaštitu životne sredine republike Srbije
Krediti se odobravaju za:

 • nabavku, postavljanje izolacije i zamenu spoljašnje stolarije,
 • nabavku i ugradnju energetski efikasnih peći, kotlova ili podstanica, odnosno revitalizaciju postojećih, nabavku i ugradnju sistema za regulaciju potrošnje toplotne energije (pumpe sa promenljivim protokom, termostatski ventili, regulatori protoka i sl.), revitalizaciju ili zamenu sistema za razvod tople vode u smislu eliminacije curenja vode i postavljanje izolacije,
 • smanjenje korišćenja električne energije za grejanje korišćenjem grejne opreme veće energetske efiksnosti (toplotne pumpe), energetski efikasne opreme za sagorevanje biomase, solarnih kolektora, povećanje efikasnosti termotehničkih sistema ugradnjom sistema automatske regulacije,
 • nabavku i ugradnju energetski efikasne opreme za sagorevanje biomase,
 • izvođenje drugih radova i nabavka opreme kojom se unapređuje energetska efikasnost

Krediti za unapređenje energetske efikasnosti uz subvencionisanje kamate od strane Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije indeksirani su u valuti EUR

Za više informacija nazovite ili posetite Vašu banku