PVC stub sa betonskim postoljem 20x20x3cm "samostojeći stub "
Gotov beton BAUMIT B20 džak od 25 kg može 15 komada proizvesti
Prilikom montaže predlaže se ojačanje CD profil ili Ankeri
Montaža može biti samo stojeća ili ukopavanje u tlo sa zalivanjem betona

VIDI LISTU ZATVORI