Šifra Slika Naziv proizvoda Cena Količina Jedinica mere Izmena količine Osnovica PDV Ukupno

Ukupno

Cena bez PDV-a RSD
Porez 20% RSD 0
Ukupno sa PDV-om RSD 0